Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ" είναι  9μελές και συγκροτείται ως εξής: 

Βουδούρης Γεράσιμος

(δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου) με αναπληρωτή τον Τσεμπέρη Χρήστο (δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου)

Μπουράνης Αριστείδης

(δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου) με αναπληρωτή τον Γαβριήλ Παναγιώτη (δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου)

Μπατάλης Παύλος-Ιωάννης

(δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου) με αναπληρωτή τον Πάντζα Σπυρίδωνα (δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου)

Κατσουλάκης Δημήτριος

(δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου) με αναπληρώτρια την Τσεβά Δήμητρα (δημ. σύμβουλος παράταξης δημάρχου)

Μουστικιάδης Αναστάσιος

(δημότης) με αναπληρωτή τον Παπαθανασίου Κων/νο (δημότης) 

Λαδοπούλου Αθηνά

(δημότισσα) με αναπληρώτρια την Διαγγελάκη Ελένη (δημότισσα)

Αραπκιλή-Βιάδη Μαρία

(δημ. σύμβουλος μειοψηφίας) με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Αικατερίνη (δημ. σύμβουλος μειοψηφίας)

Βασιλόπουλος Ανδρέας

(δημ. σύμβουλος μειοψηφίας) με αναπληρώτρια την Βασιλικού Βαλερή (δημ. σύμβουλος μειοψηφίας)

Σγαρδέλη Βασιλική

(εκπρόσωπος εργαζομένων) με αναπληρώτρια την Βελόγλου Μαρία (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, ο δημοτικός σύμβουλος Βουδούρης Γεράσιμος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος Μπουράνης Αριστείδης.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται μέχρι 31/08/2021 και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 240 Ν.3463/2006).  Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο