Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ" είναι  9μελές και συγκροτείται ως εξής: 

Βλαχάκη Χρυσούλα

Βουδούρης Γεράσιμος

Παλπάτζης Αντώνιος

Μουστικιάδης Αναστάσιος

Αραπκίλης Σάββας

Διαγγελάκη Ελένη

Βελόγλου Μαρία

Βαρουτέλλη Ροδόκλεια

Κατσουλάκης Δημήτριος

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, η δημοτική σύμβουλος ΒλαχάκηΧρυσούλα και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος Βουδούρης Γεράσιμος..

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται μέχρι 31/08/2021 και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 240 Ν.3463/2006).  Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο