Αγαπητοί γονείς,

Ενημερωθείτε για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» έτους 2021-2022, το «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με
παιδιά προσχολικής ηλικίας» περιόδου 2021-2022 καθώς και τη διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση voucher στην ιστοσελίδα
της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΚΑΠΡΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο