ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο διαδικτυακός ιστότοπος  www.npdd-filippskavounidis.gr τελεί υπό τη διαχείριση του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ υπό την επωνυμία “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ”, όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται, το οποίο θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας το ΝΠΔΔ.

Το ΝΠΔΔ εδρεύει στη Ραφήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, αρ. 8 και σύμφωνα με την Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα του και τη χρήση των διαδικτυακών  υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Το ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών της.

Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας και των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΝΠΠΔ. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και η χρήση των υπηρεσιών που μέσω αυτής παρέχονται, συνεπάγεται την αποδοχή, συγκατάθεση, και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούνται από το ΝΠΔΔ.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως αυτές περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την παρούσα Ιστοσελίδα και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω αυτής, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν στις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται εφικτό από τη φύση του σκοπού της επεξεργασίας τους από το ΝΠΔΔ, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το ΝΠΔΔ.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠOΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» στη διεύθυνση: npddfk.dpo@gmail.com

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, ωστόσο το ΝΠΔΔ δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των τρίτων δικτυακών τόπων.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

( Οι ορισµοί ακολουθούν το άρ. 4 του ΓΚΠΔ)

«Προσωπικά Δεδοµένα»: κάθε πληροφορία µέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιµο ή µπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείµενο των Δεδοµένων»).

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, µόνα ή από κοινού µε άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω το ΝΠΔΔ.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό ενός υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείµενο Προσωπικών Δεδοµένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδοµένα.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα Προσωπικά Δεδοµένα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικά Δεδομένα Που Συλλέγονται Αυτόματα Από Την Περιήγησή Σας Στην Ιστοσελίδα Μας:

Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας είναι καταρχήν ενημερωτικό για τις υπηρεσίες, τις επί μέρους δομές και τις εν γένει δραστηριότητες του ΝΠΔΔ. Ως εκ τούτου, η απλή περιήγηση σε αυτήν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών του δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

Διευθύνσεις IP

Διακομιστές τομέα

Είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

Είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

Αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας

Τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Φόρμα Επικοινωνίας:

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης της Ιστοσελίδας μας επιθυμεί να επικοινωνήσει με το ΝΠΔΔ, καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σε αυτήν, κατά την υποβολή της οποίας το ΝΠΔΔ προβαίνει με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου σε συλλογή και επεξεργασία των εξής στοιχείων του υποχρεωτικώς:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, και περιεχόμενο μηνύματος με τη μορφή του ελεύθερου κειμένου.

Εγγραφή ανηλίκου στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Κ.Δ.Α.Π. μέσω της διαδικτυακής φόρμας εγγραφής

Κατά την εγγραφή ή επανεγγραφή του ανηλίκου τέκνου σας, το οποίο εσείς εκπροσωπείται εξαιτίας της ανηλικότητάς του και ελλείψει δικαιοπρακτικής ικανότητας στο πρόσωπό του, υποβάλλετε εσείς αντ’ αυτού και για λογαριασμό του την αντίστοιχη αίτηση της εγγραφής του και παρέχετε για το σκοπό αυτόν στο ΝΠΔΔ υποχρεωτικώς τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο μητέρας, Ονοματεπώνυμο πατέρα, ΑΦΜ μητέρας, Όνομα παιδιού, Επώνυμο παιδιού, Ημερομηνία γέννησης παιδιού, Διεύθυνση κατοικίας παιδιού, Δήμος, Πόλη, ΤΚ, Τηλέφωνο οικίας, Άλλο τηλέφωνο, E-mail.

Επιπλέον, κατά την εγγραφή ή επανεγγραφή του τέκνου σας μέσω της οικείας φόρμας εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς, υποβάλλετε στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας εγγραφής  επιπροσθέτως τα εξής:

Στοιχεία Μοριοδότησης, Βιογραφικό Παιδιού,  Σχετικά Έγγραφα,  Λοιπές Δηλώσεις Γονέα.

*Σημαντική Σημείωση*:

Παράλληλα, κατά την υποβολή της εκάστοτε αίτησης εγγραφής/επανεγγραφής, ο υποβάλλων γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει γνώση και αποδέχεται κατ’ αναγκαιότητα τους Κανόνες Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών καθώς και το αντίστοιχο Ενημερωτικό Έγγραφο για τους γονείς, όπως αυτά έχουν συνταχθεί από  τη Διοίκηση του Παιδικού Σταθμού και βρίσκονται ανηρτημένα στην εν λόγω πλατφόρμα εγγραφής, επιλέγοντας το οικείο πεδίο αποδοχής και συγκατάθεσης.

Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα(ενηλίκων και ανηλίκων) το ΝΠΔΔ επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο μας τα παρέχετε και για κανέναν άλλον απολύτως λόγο. Το ΝΠΔΔ δεν κοινολογεί ούτε διαδιβάζει τα δεδομένα που εσείς παρέχετε σε τρίτους μη σχετιζόμενους με την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών νόμιμης επεξεργασίας του.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Σας ενημερώνουμε ότι εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση npddfk.dpo@gmail.com

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Το ΝΠΔΔ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών του υπηρεσιών για τους παρακάτω σκοπούς:

Για Την Επικοινωνία Μαζί Σας

Με τη συγκατάθεσή σας, η οποία παρέχεται με την από μέρους σας υποβολή της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το ζήτημα για το οποίο έχετε εκφράσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Για την εγγραφή και επανεγγραφή των ανηλίκων τέκνων σας στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Κ.Δ.Α.Π. του ΝΠΔΔ

Με τη συγκατάθεσή σας, η οποία παρέχεται με την από μέρους σας συμπλήρωση της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας μετά των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η καταχώριση της εκάστοτε αίτησης εγγραφής του ανηλίκου τέκνου σας στον αντίστοιχο Παιδικό Σταθμό ή το Κ.Δ.Α.Π. του ΝΠΔΔ με απώτερο σκοπό την τελική εγγραφή του στην επιθυμητή δομή του ΝΠΔΔ.

Όσον αφορά στις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο και από τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού και αντίστοιχα από τη χρήση των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τα παραπάνω, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΝΠΔΔ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδοµένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (ιδίως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευµα, δεδοµένα υγείας κλ.π.) για τις ανάγκες εγγραφής  του ανηλίκου τέκνου σας στον οικείο Παιδικό του Σταθμό ή στο Κ.Δ.Α.Π. του.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΝΠΔΔ επεξεργάζεται κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδοµένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα τα Προσωπικά Δεδοµένα των γονέων/κηδεµόνων καθώς και των νηπίων/προνηπίων για την άσκηση των προβλεπόµενων στο νόµο αρµοδιοτήτων τους, τη συµµόρφωσή τους µε τις νόµιµες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δηµόσιο συµφέρον και κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Δεδοµένων είναι απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας και εποµένως έχει ως νοµική βάση το άρ. 6 παρ. 1 στ. γ’, ε’ και στ΄ του ΓΚΠΔ.

Η Υπηρεσία βασίζεται στις διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α’ 90) και της µε αρ. 53128/Δ1 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Επικρατείας «Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δηµόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας» (ΦΕΚ Β’ 1767/08.05.2020), και αφετέρου για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) και της από 20.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Προσωπικά Δεδοµένα που θα τύχουν Επεξεργασίας κατά τα άνω περιγραφόµενα κατατείνουν στην εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

στην παροχή της Υπηρεσίας εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς και το Κ.Δ.Α.Π.,

στην τυχόν ταυτοποίηση των γονέων/κηδεµόνων,

στην τυχόν ταυτοποίηση του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταµένου/νης του Παιδικό Σταθμού και του Κ.Δ.Α.Π.,

στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των νηπίων/προνηπίων από τους γονείς/κηδεµόνες στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς,

στην εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας της ιστοσελίδας, ήτοι στην παροχή υπηρεσιών στους χρήστες πολίτες, οι οποίες είναι προσβάσιµες µέσω της ιστοσελίδας,

στην παροχή πληροφόρησης αναφορικά µε το ΝΠΔΔ και τον τρόπο λειτουργίας των επί μέρους δομών του,

Το ΝΠΔΔ κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδοµένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδοµένα στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας αποκλειστικά και µόνο για τους προαναφερόµενους σκοπούς και µόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα Δεδοµένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Περαιτέρω, τα εν λόγω Δεδοµένα διατηρούνται µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται µετά το πέρας αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ΝΠΔΔ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδοµένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, δεν διαθέτει ή άλλως διαβιβάζει ή δηµοσιοποιεί Προσωπικά Δεδοµένα των γονέων/κηδεµόνων ή/και των τέκνων τους σε τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση των γονέων/κηδεµόνων, εκτός από τους εκ του Νόμου υποχρεωτικούς αποδέκτες για την παροχή της Υπηρεσίας εγγραφής και µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών επιταγών και προς τις αρµόδιες και µόνο Αρχές.

Τα τηρούµενα Προσωπικά Δεδοµένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρµόδιες δικαστικές, αστυνοµικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νοµίµου αιτήµατός τους και σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.

Το ΝΠΔΔ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδοµένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, δεν διαβιβάζουν Προσωπικά Δεδοµένα των γονέων/κηδεµόνων ή/και των τέκνων τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισµό.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η οποιαδήποτε µεταφορά ή διαβίβαση των Προσωπικών Δεδοµένων των γονέων/κηδεµόνων ή/και των νηπίων/προνηπίων πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων και τα Δεδοµένα µεταφέρονται µε ασφάλεια.

Τα Δεδοµένα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (servers) που βρίσκονται εντός της δομής του ΝΠΔΔ.

Πρόσβαση στα Δεδοµένα των γονέων/κηδεµόνων ή/και των νηπίων/προνηπίων δύναται να έχουν µόνον εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι (α) του ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, και ειδικότερα οι Προϊστάµενοι των παιδικών σταθμών στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και (β) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.) στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΝΠΔΔ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδοµένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, συµµορφούµενο πλήρως µε τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόµενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωµάτων των Υποκειµένων ως προς την χρήση της Υπηρεσίας ή/και της Πύλης, εφόσον προσφέρεται εν προκειµένω δυνατότητα πραγµατικής άσκησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας, ήτοι:

Το δικαίωµα πρόσβασης προκειµένου να ενηµερωθείτε ποια Δεδοµένα σας επεξεργάζεται , για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.

Το δικαίωµα διόρθωσης προκειµένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των Δεδοµένων σας.

Το δικαίωµα διαγραφής αυτών προκειµένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα Δεδοµένα σας από τα αρχεία του ΝΠΔΔ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδοµένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα.

Το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας σε περίπτωση αµφισβήτησης της ακρίβειας των Δεδοµένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωµα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεµεί και σε περίπτωση που τα Δεδοµένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νοµικούς λόγους δεν µπορούν ακόµη να διαγραφούν.

Το δικαίωµα στη φορητότητα προκειµένου να παραλάβετε τα Δεδοµένα σας σε ηλεκτρονική µορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.

Το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Τα ανωτέρω δικαιώµατα ασκούνται από τους γονείς/κηδεµόνες τόσο για λογαριασµό των ιδίων όσο και για λογαριασµό των νηπίων/προνηπίων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Το ΝΠΔΔ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδοµένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, διασφαλίζει ότι:

Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωµάτων των Υποκειµένων των Δεδοµένων, ώστε να εκκινούν αµέσως όλες οι απαιτούµενες ενέργειες.

Θα απαντήσει σε αίτηµα που θα υποβληθεί από το Υποκείµενο των Δεδοµένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να ικανοποιήσει κάποιο δικαίωµα που ασκήθηκε από το Υποκείµενο των Δεδοµένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίµων ή υπερβολικών αιτηµάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέµατα ικανοποίησης δικαιωµάτων των Υποκειµένων των Δεδοµένων θα πραγµατοποιούνται άνευ ανταλλάγµατος (δωρεάν) για τα Υποκείµενα.

Τα Προσωπικά Δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε µηχανογραφικά συστήµατα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιµοποιούνται από ειδικά εκπαιδευµένους και εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή προστασία των Δεδοµένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδοµένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω µόνον για όσο διάστηµα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ «COOKIES»

O δικτυακός τόπος της Πύλης χρησιµοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» µε τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν µικρά τµήµατα πληροφορίας (αρχεία), µε τη µορφή απλού κειµένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.

Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιµήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ

Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήµατα σας σχετικά µε την προστασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων που τηρούνται από το ΝΠΔΔ  υπό την ιδιότητα του ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων του αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: npddfk.dpo@gmail.com ή µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, αρ. 8, Ραφήνα, Τ.Κ. 190 09

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόµενων δικαιωµάτων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό µέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενηµερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εµποδίζουν την άσκηση.

Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτηµάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσµία επεκτείνεται για άλλους δύο µήνες κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσής σας.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδοµένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, έχετε δικαίωµα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδροµική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) contact@dpa.gr). Αθήνα, 15.5.2020

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΝΠΔΔ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συγκατάθεσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο